Institut Joaquima Pla i Farreras

Amb el temps, Legiland ens ha posicionat tant en Llengua Castellana com en Llengua Catalana per sobre de la mitjana en comprensió lectora, destacant alumnes d'un nivell molt alt."

Cristina Heras (Institut Joaquima Pla i Farreras)

Professora de Llengües Clàssiques del Departament de Llengua i Literatura Castellana de l’Institut Joaquima Pla i Farreras. Apassionada per la lectura i implicada en la millora contínua dels seus alumnes.

Cristina ens explica que li preocupava veure que els alumnes cada vegada tenien més dificultats en la seva comprensió lectora i que això, entre altres motius, els feia perdre el gust per la lectura.

Com a docent, què diries que aporta Legiland en la teva experiència? I als teus alumnes?

Fonamentalment als alumnes els aporta un major entusiasme per la lectura; i als docents, una gran facilitat en el seguiment i en l’avaluació del seu progrés en la comprensió lectora.

D’una banda, i, sobretot a primer d’ESO, els motiva el projecte gràcies a tots els elements de joc de la plataforma, com crear el seu avatar, aconseguir medalles, sumar punts, pujar de nivell i millorar en el rànquing com a lector. Avui dia és l’incentiu perfecte per a joves d’aquesta edat. De vegades ens arriba a desbordar el seu entusiasme per llegir noves lectures perquè venen amb freqüència a demanar llibres en préstec i fins i tot, en alguna ocasió, amb un objectiu concret, com, per exemple, aconseguir «la medalla del misteri», el que implica que els proporciona una lectura d’aquest àmbit. És, per tant, un gran incentiu perquè surtin de la seva temàtica de confort i descobreixin nous gèneres.

D’altra banda, als docents ens ha ajudat moltíssim perquè els joves se submergeixin en la lectura amb moltes ganes. La gran varietat de llibres que ofereix la plataforma la fa atractiva per a tots els alumnes, ja que fins al menys lector busca per la plataforma i troba algun que l’atrau. Això és un factor molt positiu. I una altra grandíssima ajuda és tot el retorn que tenim d’allò que han llegit, és a dir, poder anar analitzant les dificultats en comprensió lectora, i trobar els mitjans per reforçar el seu progrés.

Legiland aporta als alumnes un major entusiasme per la lectura; i als docents, una gran facilitat en el seguiment i en l'avaluació del seu progrés en la comprensió lectora.

Llavors, diries que els alumnes estan llegint més i que ho fan per compte propi?​

Molt més, sí. En primer d’ESO, què és on té més èxit, el préstec de llibres és continu. Entren en una dinàmica molt bona: llegeixen un llibre, i com poden buscar llibres semblants, s’interessen per un altre i continuen llegint. I de cop, en el seguiment, veig que un alumne de dotze anys, en un curs o en dos trimestres que portem, ha llegit i entès sis, set, vuit, deu, dotze llibres . És una passada. Fins i tot alguns m’han dit que els havia agradat tant algun llibre en concret que l’havien comentat amb els seus pares, i aquests volien també llegir-lo.

En cas de tenir lectures prescriptives o recomanades, com ho feu?

En aquest cas ens ho facilita molt la possibilitat de crear biblioteques, perquè podem organitzar les lectures per temàtiques o el rang de lectures entre les quals volem que escullin i els convidem al fet que dins d’aquesta selecció escullin la lectura que més els agradi.

I pel que fa a la comprensió lectora, has vist que hi ha un progrés positiu en la seva capacitat de comprensió?

Portem 4 anys ja i, efectivament, hem vist de forma objectiva, és a dir amb les proves de competències bàsiques que realitzen els alumnes a quart d’ESO, que hi ha hagut un increment molt positiu com a centre, la qual cosa ens ha posicionat tant en Llengua Castellana com en Llengua Catalana per sobre de la mitjana en comprensió lectora, destacant alumnes d’un nivell molt alt. Sens dubte, ho atribuïm en gran part al fet d’haver potenciat la lectura amb Legiland com a element important en el nostre projecte d’Impuls a la lectura.

Legiland és absolutament transversal. El que intentem és buscar llibres que estiguin connectats amb totes les matèries.

I més enllà de les assignatures de català, castellà i anglès, en quin sentit creus que la lectura ajuda també a l'alumnat en altres assignatures?

És absolutament transversal. El que intentem és buscar llibres que estiguin connectats amb totes les matèries. Fins i tot ho tenim una mica distribuït per cursos i vam triar lectures relacionades amb les diferents assignatures. Per exemple, una lectura com Finis Mundi serveix per treballar moltíssim el context històric i lingüístic de l’Edat Mitjana, per tant, està relacionat amb l’assignatura de Socials.

Hi ha moltíssims llibres de mitologia i altres aspectes del món grecoromà per quan estudien també aquest període i és una delícia. O per exemple, L’evolució de la Calpurnia Tate, per incentivar el gust per la biologia, és meravellós. Perquè no ho volem associar a les llengües, sinó que un dels objectius és que la lectura desperti interessos en tots els àmbits.

Un altre exemple és el llibre de La porta dels tres panys, la lectura ha ajudat alguns alumnes a descobrir el seu interès per la Física. La varietat és molt àmplia. Durant la setmana de Sant Jordi, per exemple, intentem que els professors de cada matèria recomanin lectures de la seva assignatura als seus alumnes.

Un senyal molt positiu és que al final els alumnes vegin el llibre com un company indispensable per a un viatge o com a activitat lúdica en què ocupar el seu temps d’oci.

Una anècdota que recordo d’aquesta última Setmana Santa va ser que una alumna em va dir «no et puc tornar el llibre perquè no l’he acabat encara, però… No vull estar per Setmana Santa sense llibre, em pots prestar un altre per a les vacances?» i aquí vaig pensar, que bo! té vacances i no vol quedar-se sense llibre! No sé, aconseguir això és un gran èxit.

I per a nens amb alguna dificultat lectora, quina és la vostra experiència amb els llibres de lectura fàcil?

Ens va molt bé perquè són diversos els alumnes que no podrien llegir si no hi hagués aquest tipus de llibres. I també és positiu el fet que puguem nosaltres determinar que un alumne amb dificultats tingui més temps per resoldre els qüestionaris, multiplicant el temps per tres, per exemple.

És a dir, la possibilitat de personalitzar l’experiència de l’alumne a la plataforma per adaptar-la al seu perfil en cas de necessitar ens permet atendre la diversitat i integrar a tots els alumnes. I el que sí que ens agradaria, i crec que esteu començant a oferir-lo també, és la possibilitat de comptar amb audiollibres, perquè hi ha alguns alumnes que requereixen, mentre estan llegint, un suport d’acompanyament auditiu, que de moment oferim nosaltres, els docents .

Treballar amb l'equip de Legiland és un plaer. A més de la immediatesa, la proximitat i l'actitud resolutiva davant de qualsevol problema o incidència, m'encanta l'obertura que teniu davant els suggeriments.

Entenc, i per acabar, per què recomanaries Legiland?

A més de per tot l’esmentat anteriorment, ho faria per l’equip que el forma, treballar amb vosaltres és un plaer. A més de la immediatesa, la proximitat i l’actitud resolutiva davant de qualsevol problema o incidència, m’encanta l’obertura que teniu davant els suggeriments. És una delícia perquè és proper i immediat i no és habitual, ni estem acostumats.

A més, en el nostre cas, que ja teníem una plataforma interna, vau facilitar la connexió a Legiland a través d’aquesta i ho valorem molt, perquè sabem que va suposar un treball inicial important, una implicació i un tracte fenomenal.

En definitiva, Legiland és una gran ajuda per incentivar els alumnes a què agafin la lectura amb ganes i ens facilita molt la tasca als docents en dos aspectes. D’una banda, en la motivació, perquè quan entren a la plataforma ja es motiven sols i la seva implicació és un regal. I de l’altra, per la informació que proporciona la plataforma en recollir tots aquests resultats.

El fet de veure en cada pregunta quin tipus d’error han comès ens ajuda a veure si realment els ha faltat una mica d’atenció, perquè es tractava d’un detall, o si no està comprenent en absolut la lectura. Tota ajuda per millorar la comprensió lectora és benvinguda, ja que sense ella l’aprenentatge és molt difícil, o pràcticament impossible.

Pide una demostración de Legiland