Concurs Escriptura Creativa 22/23

Aquest trimestre a Legiland està ple de màgia i també aquesta ha arribat a la cinquena edició del Concurs d’Escriptura Creativa de Legiland. En aquest nou repte, volem que et converteixis en autor/-a i deixis volar la teva imaginació. Podràs participar individualment o en grup i en diferents gèneres (relat, poesia, còmic i epistolar). Tots tenim una història per explicar i ara és el moment de fer-ho!

Aquest any la temàtica, com potser ja has endevinat, és la màgia. I que entenem per màgia? La màgia és molt més que les bruixes, en Harry Potter i els beuratges. La màgia està a moltes coses del dia a dia.

Segons, l’Enciclopèdia catalana, màgia es defineix com: 

1. Ciència oculta que pretén de produir efectes amb l’ajut d’éssers sobrenaturals o de forces secretes de la natura i que pot ésser utilitzada per tothom qui en conegui les pràctiques.

2. figuradament, Influència extraordinària exercida per l’eloqüència, la poesia, etc.

Tingues en compte els dos significats de la paraula i parla d’històries de mags, bruixes i bruixots, però també de la màgia de la vida, de les relacions personals, de la natura. La màgia està a tot arreu, fins i tot, en les coses més senzilles. Ara mans a l’obra!

BASES DEL CONCURS

Participants del concurs

Qualsevol dels alumnes que en el curs 2022/23 tinguin una llicència a Legiland. Per participar cal:  

-Escriure un relat/poema/ còmic /carta de manera individual o en coautoria (màxim 3 persones).

-Dues categories::

Categoria infantil (de 6 a 10 anys): escriure una carta a un dels teus autors/-es preferides d’algun llibre que hagis llegit a Legiland. Es pot participar individualment, en grup reduït o grup classe. 

Categoria jove (de 10 a 16 anys): escriure un relat / poema / còmic de manera individual o en coautoria (màxim 3 persones). 

-La temàtica del relat / poema / còmic és la màgia i pot aplicar-se a qualsevol gènere: aventures, misteri, realista, romàntica, reivindicativa, terror, etc. A la carta també es pot parlar de la màgia amb relació al llibre o l’autor. y puede aplicarse a cualquier género: aventuras, misterio, realista, romántica, reivindicativa, terror, etc. En la carta también puedes hablar de la magia en relación con el libro o el autor. 

-L'idioma de l'obra pot ser català, castellà o anglès. 

L’extensió de l’obra:

-El relat ha de tenir un màxim de 5 pàgines. No hi ha un mínim d’extensió, per tant, pot presentar-se un microrelat.

-El poema ha de tenir un mínim de 23 versos (1 pàgina aprox.) i un màxim de 45 aproximadament (2 pàgines aprox.)

-El còmic ha de tenir un mínim d’1 pàgina i un màxim de 5 pàgines.

-La carta ha de tenir un mínim d’1 pàgina i un màxim de 3 pàgines.

Normes de presentació:

-El relat s’ha de presentar escrit en lletra Arial, mida 12, interlineat doble. En format “.odt”, “.doc” o “.docx”.  

-El poema s’ha de presentar escrit en lletra Arial, mida 12, interlineat doble. En format “.odt”, “.doc” o “.docx”.

-El còmic s’ha de presentar en mida de 19 x 19 cm. cada pàgina i format pdf en alta resolució; a color o blanc i negre. Si no compleix les característiques, pot ser desqualificat.

-La carta s’ha de presentar escrit en lletra Arial, mida 12, interlineat doble. En format “.odt”, “.doc” o “.docx”.

-L'obra es presentarà amb un títol i amb el nom, cognoms i edat de l’alumne/-s i indicant també el nom de l’escola a la qual pertany/en els participants en l'encapçalament del document. En cas que sigui un grup, cal indicar també el nom del grup.  

-En el cas de la carta, cal seguir les normes habituals d’escriptura epistolar i sempre indicar a quin autor/-a us dirigiu i a quin llibre feu referència. 

Valoració i lliurament de premis

Entre totes les obres participants en el concurs, l’equip Legiland escollirà les que consideri més interessants o amb valor literari i visual i aquestes es recolliran a una antologia que Legiland editarà en format llibre de paper i en format digital a la plataforma.

Tots els guanyadors/-es rebran com a premi una medalla virtual i un exemplar físic de l’antologia en la qual han participat. 

Tots els participants guanyaran una medalla pel seu medaller virtual.

Forma de participació

El termini de participació és del 28 de novembre del 2022 al 13 de gener del 2023. Per participar en el concurs és necessari:

Para participar en el concurso es necesario:

  1. 1. Inscriure’s a la plataforma a través del botó Participo (termini d’inscripció fins al 25 de novembre). En el cas que la participació sigui en grup, només cal que s’inscrigui un dels participants del grup i caldrà designar-se un nom artístic que s’indicarà en el correu electrònic quan s’enviïn l’obra.. En caso de que la participación sea en grupo, solo debe inscribirse uno de los participantes del grupo. En el momento de enviar la obra, se indicará en el archivo adjunto el nombre y apellidos de todos los participantes y el nombre del grupo.
  1. 2. Enviar l’obra (relat, poema, còmic, carta) amb les característiques de format explicades anteriorment a l’adreça activitats@legiland.cat indicant a l’assumpte del correu electrònic Concurs Escriptura Creativa. indicando en el asunto del correo electrónico Concurso Escritura Creativa.  

Al cos del correu electrònic cal indicar les següents dades: títol de l’obra, categoria de l’obra (relat, poesia, còmic, carta) i el nom, cognoms i edat de l’alumne/-s i indicant també el nom de l’escola a la qual pertany/en els participants. En cas que sigui un grup, cal indicar també el nom del grup. Si-us-plau, recorda aquest pas que és necessari per participar!: título de la obra; la categoría (relato, cómic, poesía, carta), el nombre, apellidos y edad del alumno/-s participantes e indicar el nombre de la escuela a la que pertenecen. En caso de que sea un grupo, es necesario también indicar el nombre del grupo. ¡Por favor, recuerda este paso necesario para participar!

Quedaran fora de concurs les obres que no compleixin els requisits de les bases (inscripció prèvia al concurs, redacció i enviament de l’obra amb les característiques especificades i/o fora de termini). (inscripción previa al concurso, redacción y envío de la obra con las características especificadas y/o fuera de plazo).

Valoració i lliurament de premis

L’equip de Legiland valorarà totes les obres presentades tenint en compte la creativitat, la qualitat literària i l’originalitat. Legiland es guarda l'opció de deixar desert el premi en alguna de les categories en funció de la qualitat de les obres presentades.

Les obres guanyadores es donaran a conèixer el febrer del 2022 a través de correu electrònic als premiats i a les seves escoles i per les nostres xarxes socials.

Les obres guanyadores formaran part d’una antologia que estarà disponible a Legiland.  

El premi pot quedar desert si no hi ha un mínim de participació.

Avís legal

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.  

Les obres que participin en el concurs han de ser de creació pròpia.  
Les obres guanyadores estaran sota la llicència Creative Comons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) que podeu consultar aquí