Tecnologia web segura i privada dissenyada per al seu ús en l’àmbit escolar

Una aplicació segura i auditada en matèria de protecció de dates.

Tecnologia web d’última generació. Funciona en qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Fàcil d’entendre i d’utilitzar per a qualsevol edat.

Configurem els teus grups d’alumnes, llest per fer servir Legiland des del primer dia.

Un entorn privat i segur

Som una empresa auditada en matèria de protecció de dades segons complim la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Funciona integrat amb:

Sol·licita una demostració de Legiland