3a edició Concurs Escriptura Creativa: 1 tema (el cosmos), 3 gèneres literaris

Aquest any tenim una novetat i és que el Concurs d?Escriptura Creativa té un únic tema (el cosmos), però tres gèneres. Per tant, pots presentar un relat, un còmic o una poesia. 

La participació és molt fàcil  i es pot fer de manera individual o en grup. I el premi no pot ser millor: si la teva obra és seleccionada, formarà part d’una antologia que publicarem en format llibre i on sortirà el teu nom. I tot el que participi comptarà amb una nova medalla pel seu medaller virtual.  

Participants del concurs

Qualsevol dels alumnes que en el curs 2020/21 tinguin una llicència a Legiland. Per participar cal:

-Escriure un relat / poema / còmic de manera individual o en coautoria.

-La temàtica del relat / poema / còmic és el cosmos. Pot aplicar-se a qualsevol gènere: misteri, realista, romàntic, ciència-ficció, terror, etc. i adequar-se a la temàtica proposada.

-L’idioma del relat/ poema / còmic pot ser català, castellà o anglès.

-L?extensió de l?obra

  • El relat ha de tenir un màxim de 5 pàgines. No hi ha un mínim d?extensió, per tant, pot presentar-se un microrelat.
  • El poema ha de tenir un mínim de 23 versos (1 pàgina aprox.) i un màxim de 45 aproximadament (2 pàgines aprox.)
  • El còmic ha de tenir un mínim d?1 pàgina i un màxim de 6 pàgines.

-Normes de presentació:

  • El relat  s?ha de presentar escrit en lletra Arial, mida 12, interlineat doble. En format ?.odt?, ?.doc? o ?.docx?.
  • El poema s?ha de presentar escrit en lletra Arial, mida 12, interlineat doble. En format ?.odt?, ?.doc? o ?.docx?. i acompanyat per una fotografia amb relació al poema en blanc i negre i d?autoria pròpia. La imatge es pot incloure al document i a més, s?ha d?enviar en alta resolució en format jpg.
  • El còmic s?ha de presentar en mida de 19 x 19 cm. cada pàgina i format pdf en alta resolució; a color o blanc i negre. Si no compleix les característiques, pot ser desqualificat.

-El relat / poema / còmic es presentarà amb un títol i amb el nom, cognoms i edat  de l?alumne/-s i indicant també el nom de l?escola a la qual pertany/en els participants a l?encapçalament del document. En cas que sigui un grup, cal indicar també el nom del grup. 

Premis

Entre totes les obres participants en el concurs, l?equip Legiland escollirà els que consideri més interessants o amb valor literari i visual i aquestes es recolliran a una antologia que formarà part de Legiland.

Tots els guanyadors/-es rebran com a premi una medalla virtual i un exemplar físic de l?antologia en la qual han participat.

Tots els participants rebran una medalla pel seu medaller virtual.

Forma de participació

El termini de participació és del 14 de desembre del 2020 al 13 de gener del 2021. Per participar en el concurs és necessari:

1.Inscriure?s a la plataforma a la secció Concursos (termini d?inscripció fins a l’11 de desembre). En el cas que la participació sigui en grup, cal designar-se un nom artístic que s?indicarà en el correu electrònic quan s?enviïn l?obra.

2.Enviar l?obra (relat, poema, còmic) amb les característiques de format explicades anteriorment a l?adreça activitats@newnewlegiland.mystagingwebsite.com indicant a l?assumpte del correu electrònic Concurs Escriptura Creativa. 

Al cos del correu electrònic cal indicar les següents dades: títol de l?obra, categoria de l?obra (relat, poesia, cómic) i el nom, cognoms i edat  de l?alumne/-s i indicant també el nom de l?escola a la qual pertany/en els participants. En cas que sigui un grup, cal indicar també el nom del grup. Si-us-plau, recordeu aquest pas que és necessari per participar!

Quedaran fora de concurs les obres que no compleixin els requisits de les bases (inscripció prèvia al concurs i redacció de l?obra  amb les característiques especificades i/o fora de termini).

Valoració i lliurament de premis

L?equip de Legiland valorarà totes les obres presentades tenint en compte la creativitat, la qualitat literària i l?originalitat. Legiland es guarda l’opció de deixar desert el premi en alguna de les categories en funció de la qualitat de les obres presentades.

Les obres guanyadores es donaran a conèixer el 5 de febrer del 2021 a través de les nostres xarxes socials i per correu electrònic als premiats i a les seves escoles.

Les obres guanyadores formaran part d?una antologia que estarà disponible a Legiland.

Avís legal

La participació implica l?acceptació d?aquestes bases.

Les obres que participin en el concurs han de ser de creació pròpia.

Les obres guanyadores estaran sota la llicència Creative Comons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) que podeu consultar aquí.

Inscripció: Recorda apuntar-te abans de l’11 de desembre a les 23:59 h.

Esperem les vostres creacions! 

Nota per l?alumnat: Durant aquest pròxim mes compartirem tres vídeos-càpsules per explicar-vos o inspirar-vos en les vostres obres. 

Nota pel professorat: Si voleu, podeu incorporar el concurs com una activitat a classe. Per tal de fer-ho, a l?apartat Àmbits de Treball a Activitats, trobareu una càpsula informativa dedicada tant a l?escriptura de relats i una altra a la poesia més actual i motivadora pels joves actualment. Per fer difusió del concurs a la vostra escola, us podeu descarregar el cartell promocional.