Lectors autònoms, motivats, habituals i competents

La nostra proposta es fonamenta en el marc pedagògic de la professora Nancie Atwell i en el model de biblioteques públiques daneses.

Legiland dibuixa quatre espais que se superposen i complementen amb la finalitat de desenvolupar l'hàbit lector de l'alumnat.

EXPLORAR

En l'espai de DESCOBRIMENT l'alumnat té llibertat per a explorar i accedir amb autonomia a un univers d'històries estimulant i divers.

Les ciències cognitives assenyalen que, en tot acte d’aprenentatge, quan se’ns dona la possibilitat d’escollir, mostrem més predisposició per aprendre. Implicar als alumnes en l'elecció desperta el seu interès per la lectura.

Experts en didàctica lingüística coincideixen en el fet que la millor manera de promoure l’hàbit lector és apropant a cada nen lectures que captin el seu interès i que estiguin alineades amb el seu nivell de competència lectora. A Legiland oferim un catàleg de lectures ampli, variat i escollit amb criteri per aquest propòsit.

Accés a la lectura

Facilitem que l'alumnat pugui accedir a les lectures en format paper o en pantalla El centre pot escollir l'opció que més li convingui.

Autonomia

Posem a disposició de l'alumnat eines i recursos perquè explori de manera autònoma i configuri la seva biblioteca personal.

Selecció amb criteri

Hem fet una tria de centenars de lectures de tota mena i les hem classificat per múltiples criteris. La selecció també té en compte la convivència de la lectura lúdica amb l'escolar.

Més que llibres

Hem incorporat textos breus com articles o relats que requereixen menys temps de lectura, aporten coneixements, desperten la curiositat i faciliten el treball cooperatiu.

ORIENTAR

En l'espai d'APRENENTATGE l'alumnat es concentra en la comprensió dels textos i en millorar la seva competència lectora amb el suport i l'orientació del professorat.

El gust per la lectura passa per ser capaços d’atendre convenientment la diversitat, tant pel que respecta als nivells lectors, com als ritmes i als interessos de cada alumne i alumna.

Disposar d'informació fiable i adient en cada moment és clau per a portar a terme una bona mediació literària.

Legiland t'explica què, quan i com llegeixen els teus alumnes.

Informació fiable

Legiland ofereix la informació necessària en temps real per a fer un seguiment de la lectura individualitzat. Les dades permeten actuar en el moment adequat i obtenir resultats.

Atenció a la diversitat

A Legiland, qualsevol classe de lector troba una lectura que desperta el seu interès i que és del seu nivell. El sistema permet treballar per grups i personalitzar l'experiència d'ús en cada cas.

Recomanacions

Cada docent pot adaptar el catàleg de Legiland a la seva realitat en l'aula. La plataforma permet recomanar lectures, crear prestatgeries, crear activitats i, fins i tot, incorporar lectures pròpies.

Feedback

L'autonomia del lector es veu reforçada i acompanyada en tot moment pel docent gràcies al feedback que pot donar-li de diverses maneres: missatges directes, activitats, mèrits o medalles. També el sistema dona feedback immediat al lector en el moment de fer les activitats.

DINAMITZAR

En l'espai d'ENTRETENIMENT tenen lloc experiències significatives a partir de reptes narratius. Els elements de joc són l'ingredient motivacional principal.

Jugar és una acció lliure i espontània, una important font de progrés i aprenentatge, plaer i satisfacció. El joc afavoreix l’aprenentatge i ajuda a crear un entorn educatiu més estimulant. Incorporar la gamificació a la lectura té efectes immediats i sorprenents.

Reptes narratius

Durant el curs es proposen diferents reptes (missions) a partir d'històries atractives que conviden al lector a pensar pel seu compte, a superar obstacles i assolir fites que reconeixen el seu esforç i habilitat lectora.

Entorn lúdic

El propòsit de la gamificació a Legiland és que l'alumne tingui un motiu més per a tornar, descobrir lectures i continuar llegint. Els assoliments l'ajuden a centrar l'atenció en allò que llegeix per aconseguir el màxim retorn possible. A més, l'entorn lúdic el fa sentir part d'una comunitat a on llegir "mola".

COOPERAR

En l'espai de CREATIVITAT l'alumnat té l'oportunitat de donar forma i compartir el seu talent treballant, a més de la lectura, altres competències bàsiques.

Escoltar els interessos dels joves lectors i entendre el seu univers ens permet dissenyar activitats i reptes estimulants en línia amb els objectius educatius.

Per fer de la lectura una activitat desitjable, apliquem estratègies que dignifiquen al lector, premien el seu esforç i fan que se senti part d'una comunitat amb qui compartir i progressar.

Concursos

Cada trimestre es proposa un concurs perquè qualsevol lector hi participi individualment o en equip. Són reptes creatius on la lectura és protagonista, i l'escriptura, l'expressió oral, el dibuix i les eines digitals es posen a prova. Tots els participants tenen premi i les creacions més destacades passen a formar part de la comunitat.

Comunitat lectora

A Legiland, com més es llegeix i es millora la comprensió lectora, més reconeixements s'obtenen i més oportunitats hi ha per ajudar a la comunitat a descobrir lectures. El factor social i la cooperació entre iguals és fonamental per escollir lectura i mantenir la motivació. Per això, hem construït una comunitat forta, compromesa i solidària.