La clau de l’èxit és que els meus estudiants escullen els llibres que llegeixen. Ho fan individualment a partir d’una àmplia selecció, la qual cosa fa que llegir els encanti i els motivi. I com que estan motivats llegeixen molt, i com que llegeixen molt, es converteixen en molt bons lectors.

Nancie Atwell, professora i guanyadora del Global Teacher Prize 2015

Descobreix el mètode per a convertir als teus alumnes en lectors autònoms, motivats, habituals i competents.

DESCOBRIR

Oferir als alumnes un generós i atractiu ventall de lectures de tota mena. D’aquesta manera, aconseguiràs que guanyin en autonomia i siguin capaços de descobrir el seu propi itinerari lector.

ORIENTAR

L’objectiu principal del professorat ha de ser el d’orientar a partir de l’observació, les dades objectives i el diàleg amb cada un dels lectors.

MOTIVAR

Mantenir a l’alumne motivat és un dels majors reptes de la lectura escolar i, possiblement, el que més temps i energia exigeix. Ningú no pot fer-li front en solitari.

Vols saber quines lectures hem seleccionat a Legiland?

Descobrir

Les ciències cognitives assenyalen que, en tot acte d’aprenentatge, quan se’ns dóna la possibilitat d’escollir, mostrem més predisposició per aprendre.

Implicar als alumnes en el procés d’elecció és una de les claus per despertar i mantenir el seu interès per la lectura. Perquè cada un és diferent, no és suficient amb etiquetar els llibres per edats, sinó que els hem de donar eines i orientació perquè siguin capaços de trobar el llibre adequat en cada moment.

Una selecció àmplia i variada d’obres literàries

Experts en didàctica lingüística coincideixen en el fet que la millor manera de promoure l’hàbit lector és apropant a cada nen lectures que captin el seu interès i que estiguin alineades amb el seu nivell de competència lectora.

A Legiland hem fet una selecció de 1.100 lectures i les hem classificat i ordenat segons diferents criteris: edat, idioma, gènere, temàtica. Cada alumne té la possibilitat de configurar la seva pròpia biblioteca en funció dels seus interessos i gustos.

Articles atractius i visuals

La lectura s’ha d’entendre en el seu sentit més ampli i per això no s’ha de limitar a la literatura de ficció. És recomanable incorporar un altre tipus de continguts com articles de divulgació, que exigeixen menys temps, aporten coneixements, desperten la curiositat i estimulen el debat a l’aula.

S’han de facilitar eines i recursos perquè els lectors aprenguin a ser autònoms per escollir les seves lectures, adaptant-se als seus gustos, ritme, nivell i moment vital.

Vols saber quines dades de lectura obtindràs amb Legiland?

ORIENTAR

El gust per la lectura passa per ser capaços d’atendre convenientment la diversitat, tant pel que respecta als nivells lectors, com als ritmes i als interessos de cada alumne i alumna.

El gust per la lectura passa per ser capaços d’atendre convenientment la diversitat, tant pel que respecta als nivells lectors, com als ritmes i als interessos de cada alumne i alumna.

Disposar d’informació fiable i rellevant en el moment oportú és necessari per poder portar a terme una bona orientació a l’alumnat.

La informació permet actuar de forma personalitzada, atenent la diversitat de nivells, ritmes i gustos de cada lector.

No és necessari que tots llegeixin un mateix llibre per treballar una temàtica, l’estructura narrativa, un moment històric o un gènere. Donar a escollir entre una selecció prèvia feta per tu, acaba esdevenint molt més motivador per a ells i més enriquidor per a tots.

Vols saber quina informació específica obtindràs amb Legiland?

MOTIVAR

L’objectiu principal d’un professor en relació amb la lectura hauria de ser el d’eliminar –o com a mínim, reduir- la frustració i transformar-la en quelcom fàcil i plaent.

La lectura és responsabilitat de tots i totes: dins i fora del centre educatiu. La cooperació i el coneixement de les experiències que es porten a terme amb èxit són fonamentals per mantenir la motivació de totes les parts.

Per aconseguir que la lectura sigui una activitat que vingui de gust, és important aplicar estratègies que dignifiquin al lector, recompensin el seu esforç i facin que se senti part d’una comunitat amb la qual compartir i progressar.

Reptes i activitats

Escoltar els interessos dels joves lectors i apropiar-se del seu llenguatge és clau per arribar a dissenyar activitats i reptes estimulants en línia amb els objectius del currículum.

Gamificació

Jugar és una acció lliure i espontània, una important font de progrés i aprenentatge, plaer i satisfacció. El joc és un ingredient motivacional que afavoreix l’aprenentatge i ajuda a crear un entorn educatiu més estimulant. La gamificació vinculada a la lectura té efectes visibles i sorprenents.

Vols saber quina informació específica obtindràs amb Legiland?

LLEGIR

Legiland facilita que l’alumnat pugui accedir a les lectures en el format que vulgui: digital o paper.

Lectura digital

Els articles i textos breus, a més dels clàssics, estan disponibles a la plataforma en format digital. Per la resta de lectures, facilitem l’accés al contingut a través de les biblioteques digitals públiques sempre que aquest existeixi.

Lectura en paper

Legiland fomenta la lectura en paper i les biblioteques escolars presencials. No només és possible adquirir llibres en paper per la biblioteca escolar a través nostre, sinó que facilitem l’enllaç per cada títol al catàleg de les biblioteques públiques.

El mètode Legiland ajuda a potenciar la biblioteca escolar com espai per a descobrir, llegir i compartir les lectures.

Descobreix com podem ajudar-te a fomentar la lectura