La lectura és clau per a l'adquisició de nous aprenentatges i per prosperar a la vida. 

Segons un estudi realitzat per l'OCDE a partir de les proves PISA 2000, gaudir de la lectura és més important per a l'èxit escolar que l'estatus socioeconòmic de la família.

Per què Legiland?

Som un equip que té l'objectiu d'ajudar a fer que els alumnes gaudeixin de la lectura. Hem creat una solució per aconseguir que els seus ulls tornin a brillar amb les paraules.

Una proposta de centre innovadora, atractiva i diferencial

Legiland permet que els centres educatius compleixin amb la normativa i assoleixin resultats mesurables. Suposa també un estalvi per a les famílies i una biblioteca més rica per a l'alumnat.